Κρεοπωλείο-αλλαντοποιείο

Σειρά ειδικών εμπορικών πλανοδίων Τρείλερ,για πώληση προϊόντων κρεάτων και αλλαντικών.